Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (головний редактор)

 

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Доктор педагогічних наук, професор, президент Всеросійської федерації легкої атлетики
(Росія)

 

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

 

Доктор габілітований, надзвичайний професор, ректор (Державна вища школа імені Папи Римського Івана Павла ІІ в м. Бялій-Подлясці) (Польща)

 

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

 

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Доктор біологічних наук, професор (Поліський державний університет)
(Білорусь)

 

Доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

 

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Львівський державний університет фізичної культури)

 

Доктор педагогічних наук, доцент (Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України);

 

Доктор біологічних наук, професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені Лeci Українки)

 

Доктор наук з фізичного виховання i спорту, професор (Національний університет фізичного виховання i спорту України)

 

Доктор педагогічних наук, професор
(Херсонський державний університет)

 

Доктор біологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

 

Доктор педагогічних наук, професор (Поліський державний університет)
(Білорусь)

 

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

 

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)

 

Доктор фізичної культури, ад’юнкт кафедри фізичної культури і здоров’я Радомської політехніки (Польща)

 

Доктор медичних наук, професор (Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису)

 

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (відповідальний
секретар)