Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, Вип. 4. – 2010. − 112 с.

Титулка

Зміст

ACP_PDF 2_file_document Зміст профільного навчання старшокласників за спортивним напрямом (на прикладі курсу за вибором “Пішохідний туризм”) Войтович І. М.
ACP_PDF 2_file_document Індивідуальні форми науково-методичної роботи фахівців фізичної культури в процесі вдосконалення професійної майстерності Дикий О. Ю.
ACP_PDF 2_file_document Розвиток вольових якостей студентів кооперативного коледжу Дмитрук Ю. В.
ACP_PDF 2_file_document Формування рухових умінь та навичок у дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання Дудіцька С. П.
ACP_PDF 2_file_document Аналіз розвитку ідей мислителів-педагогів щодо морально-етичних цінностей особистості Іщук Н. М.
ACP_PDF 2_file_document Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів Ковальчук В. Я.
ACP_PDF 2_file_document Особливості програми зі степаеробіки для жінок середнього віку Кренделєва В. А.
ACP_PDF 2_file_document Підготовка майбутніх спортивних педагогів до здійснення духовного виховання особистості учнівської молоді Кричфалушій М. В.
ACP_PDF 2_file_document Суть фізичного виховання, його роль у формуванні гармонійно розвиненої особистості Матіїв І. Д.
ACP_PDF 2_file_document Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток студентської молоді Пантік В. В., Захожа Н. Я.
ACP_PDF 2_file_document Технологія підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами Повар О. В.
ACP_PDF 2_file_document Класифікація технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Розтока А. В.
ACP_PDF 2_file_document Особливості розвитку гнучкості та методи її вдосконалення в студентів факультету фізичного виховання в процесі засвоєння хореографічних дисциплін Солонець Ю. Ю.
ACP_PDF 2_file_document Стан інтересу студентів до фізичного виховання й спорту Фукс Л. П.
ACP_PDF 2_file_document Обґрунтування технології профілактики плоскостопості в дітей старшого дошкільного віку Альошина А. І., Бичук І. О.
ACP_PDF 2_file_document  Вікова динаміка соматометричних показників хлопчиків молодшого шкільного віку Альошина А. І., Валькевич О. В.
ACP_PDF 2_file_document Корекція постави в підлітків засобами лікувальної гімнастики Грейда Н. Б., Грицай О. С.
ACP_PDF 2_file_document Морфофункціональний та особистісний розвиток дітей молодшого шкільного віку Дмитрук В. С.
ACP_PDF 2_file_document Оцінка фізичного розвитку дітей-сиріт 1–4 років Дугіна Л. В.
ACP_PDF 2_file_document Проблеми профілактики й реабілітації шийного остеохондрозу в юнацькому віці Лясковський О. В., Усова О. В.
ACP_PDF 2_file_document Особливості фізичної реабілітації дітей із ДЦП в умовах спеціалізованого центру Прокопчук Т. Я., Ковальчук А. В., Усова О. В.
ACP_PDF 2_file_document Вплив занять оздоровчою ходьбою на серцево-судинну систему студентів спеціальної медичної групи Трофимчук В. В., Калитка С. В.
ACP_PDF 2_file_document Оцінка впливу занять лікувальної фізкультури на профілакторі Євмінова та в домашніх умовах під час сколіозу І–ІІІ ступенів у студентів Цюпак Т. Є., Усова О. В., Дубчук О. В.
ACP_PDF 2_file_document Відпрацювання аперкоту в процесі підготовки боксера в професійному боксі Вихор В. І.
ACP_PDF 2_file_document Розвиток швидкісно-силових якостей юних спортсменів-плавців Горбунов Л. М.
ACP_PDF 2_file_document Характеристика основних факторів психологічної підготовки стрибунів у довжину Мороз М. С., Суворова Т. І.
ACP_PDF 2_file_document Психологічний клімат спортивної команди. Сумісність членів спортивної команди Пантік В. В., Митчик О. П., Жигун К. Ф.
ACP_PDF 2_file_document Прогнозування подій та явищ у спорті за допомогою електронних таблиць Мicrosoft Excel Романюк В. П., Войнаровська Н. С.