Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, Вип. 5. – 2011. − 84 с.

Титулка

Зміст

ACP_PDF 2_file_document Дослідження рівня фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку Валькевич О. В.
ACP_PDF 2_file_document Психологічні передумови навчання на уроках фізичної культури Добринський В. С., Матіїв І. Д.
ACP_PDF 2_file_document Порівняльний аналіз сили м’язів плечового пояса та рухливості плечових суглобів учнів 10–11-х класів Мозоль О. С., Ніколаєв Ю. М.
ACP_PDF 2_file_document Вплив занять з атлетичної гімнастики на фізичну підготовленість учнів старших класів Суворова Т. І., Мороз М. С., Карабанов А. Г.
ACP_PDF 2_file_document Формування координаційних здібностей молодших школярів засобами ритмічної гімнастики Суворова Т. І., Чеханюк Л. О., Карабанова Н. С.
ACP_PDF 2_file_document Розвиток силових здібностей учнів старших класів у процесі занять атлетичною гімнастикою Феш І. В., Ніколаєв С. Ю.
ACP_PDF 2_file_document Оцінювання функціонального стану опорно-рухової системи та стану здоров’я хворих на остеоартроз Андрійчук О. Я.
ACP_PDF 2_file_document Динаміка змін стану здоров’я студентської молоді Бухвал А. В.
ACP_PDF 2_file_document Ефективність лікувальної фізичної культури та керованого велотренування на стан організму хворих після мітральної комісуротомії Грейда Н. Б., Сергеєв В. М., Уосова О. В., Грицай О. С.
ACP_PDF 2_file_document Характеристика функціональних можливостей учнів старших класів школи-інтернату Навроцький Г. Е.
ACP_PDF 2_file_document Корекція фізичного стану дівчат старшого шкільного віку Хильчук Ю. Ю., Деделюк Н. А.
ACP_PDF 2_file_document Побудова тренувального процесу лижників-ветеранів на етапі безпосередньої підготовки до змагань Білера М. О., Крупський В. П.
ACP_PDF 2_file_document Особливості фізичного розвитку дітей початкового етапу навчання, які займаються плаванням Білітюк Р. С., Карабанова Н. С.
ACP_PDF 2_file_document Актуалізація проблеми формування особистості в процесі занять боксом Віхор В. І.
ACP_PDF 2_file_document До питання вдосконалення техніки рухових дій спортсменів у складнокоординаційних видах спорту Кашуба В. О., Шульга О. С.
ACP_PDF 2_file_document К вопросу о защите, охране здоровья и безопасности спортсменов Котко Д. М., Левон М. М., Шматова О. О.
ACP_PDF 2_file_document Особливості розвитку спритності та стрибучості учнів груп початкової підготовки ДЮСШ із волейболу Поляковський А. В., Швай О. Д., Поляковський В. І.
ACP_PDF 2_file_document Розвиток швидкісних якостей футболістів Романюк. В. П., Романюк Є. Л., Ліщук А. М., Тесунова О. Г.
ACP_PDF 2_file_document Педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури Гайволя Р. Ю.
ACP_PDF 2_file_document Формування відповідальності як професійно значущої морально-етичної цінності майбутнього вчителя фізичної культури Іщук Н. М.
ACP_PDF 2_file_document Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях зміцнення та збереження здоров’я студентської молоді Сапожник О. А., Митчик О. П.