Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Вип. 8.  153 с.

Титулка

Зміст

ACP_PDF 2_file_document Ретроспективний аналіз досліджень рухової активності школярів Іван Васкан
ACP_PDF 2_file_document Оздоровча ходьба в історії наукових досліджень Ольга Касарда
ACP_PDF 2_file_document Осанка человека в системе мониторинговых исследований Юрий Фурман
ACP_PDF 2_file_document О вопросе применения web-ориентированных калькуляторов при изучении основ математической статистики студентами физического воспитания и спорта Виктория Вишневецкая
ACP_PDF 2_file_document Функції педагогічної діагностики Георгій Гац
ACP_PDF 2_file_document An Increased Level Students Theoretical Knowledges for Building a Physical Fitness in the Process of Physical Sergii Futornyi
ACP_PDF 2_file_document Здоровьеформирующие технологии в системе высшего образования Жанна Малахова
ACP_PDF 2_file_document Тенденції розвитку технології навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Андрій Розтока
ACP_PDF 2_file_document Из опыта разработки информационно-методической системы «Чемпион» и её использования в процессе обучения технике двигательных действий юных борцов вольного стиля Юлай Тупеев
ACP_PDF 2_file_document Аналіз підходів та програм щодо корекції відстаючих недоліків слабкозорих молодших школярів у процесі фізичного виховання Юрій Фурман
ACP_PDF 2_file_document Вплив процесу формування рухових навичок бігу на швидкісні якості студентів Антон Яловик
ACP_PDF 2_file_document Characteristics of Biostatic Body Indicators of Children of Senior Preschool Age Elena Bondar, Nataliya Goncharova, Anna Boyko
ACP_PDF 2_file_document Фітнес у системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів Людмила Ващук
ACP_PDF 2_file_document Характеристика физической подготовленности ливанских мальчиков 6–8 лет разных типов телосложения Хасан Делбани
ACP_PDF 2_file_document Организация занятий оздоровительным фитнесом с женщинами первого зрелого возраста с учётом особенностей состояния их осанки Виталий Кашуба, Руслан Бибик
ACP_PDF 2_file_document Фізична активність осіб працездатного віку, які проживають у провінційних містах Польщі Юстина Леник, Станіслав Цешковський, Кароліна Пшедновек, Богдан Мицкан, Тетяна Мицкан
ACP_PDF 2_file_document Вплив оцінки з фізичної культури на показники фізичного стану дітей молодшого шкільного віку Тетяна Саранчук
ACP_PDF 2_file_document Характеристика стану здоров’я молодших школярів дитячого притулку Юрій Цюпак
ACP_PDF 2_file_document Дослідження якості життя хворих із хірургічними захворюваннями в процесі фізичної реабілітації Алла Альошина
ACP_PDF 2_file_document Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на стан гемодинаміки хворих на ішемічну хворобу серця Марія Балаж
ACP_PDF 2_file_document Зміни опорно-рухового апарату в дітей за наявності клишоногості, що детермінують проведення фізичної реабілітації Ігор Башкін
ACP_PDF 2_file_document Характеристика физической работоспособности студенток с различными нарушениями осанки в процессе физического воспитания Оксана Мартынюк
ACP_PDF 2_file_document Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет со сколиотической осанкой в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений Юрий Козлов
ACP_PDF 2_file_document Методические принципы физической реабилитации больных с грыжами передней брюшной стенки Иван Пархотик
ACP_PDF 2_file_document Укрепление поясничного отдела позвоночника с помощью нестабильных сфер-тренажёеров Юрий Попадюха, Сохиб Бахджат Махмуд Аль Маваждех, Лилия Катюкова, Алла Алёшина
ACP_PDF 2_file_document Particulars of Schoolchildren Vertical Body Stability with Special Needs in Physical Education Anna Storozhik, Oleksandr Jurchenko
ACP_PDF 2_file_document Проблемы профилактики и коррекции нефиксированных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного и младшего школьного возраста на современном этапе Юрий Фурман
ACP_PDF 2_file_document Профілактика серцево-судинних захворювань у жінок Лариса Шахліна
ACP_PDF 2_file_document Еffect of Anthropometric Data of Qualified Athletes on the Kinematic Structure of the «Standard» Sculling Motion for Execution of the Position «Ballet Leg» Maria Gordeeva, Tamara Habinets, Svetlana Saidova
ACP_PDF 2_file_document Таблиця
ACP_PDF 2_file_document Comparison of the Structure of Physical Training in Rowing and Canoeing Aleksandr Zhirnov, Leonid Bogachuk
ACP_PDF 2_file_document Особливості вікової динаміки розвитку сили юних футболістів Віктор Романюк
ACP_PDF 2_file_document Кинематический анализ техники выполнения мельниц булавами высококвалифицированных гимнасток в соревновательных композициях художественной гимнастики Алина Суменкова, Инна Наконечная, Анна Руденко
ACP_PDF 2_file_document Кінематичний аналіз техніки виконання вправи «Поштовх довгим циклом» спортсменів високого класу в гирьовому спорті Микола Ткачук, Костянтин Сергієнко
ACP_PDF 2_file_document Biomechanical Structure of Technique of «Tsukahara» Vaults Performed by Qualified Female-gymnasts Irene Khmelnitska, Svetlana Krupenya
ACP_PDF 2_file_document Тенденции изменения состава соревновательных действий дзюдоистов высокой квалификации с учётом новых правил соревнований Юрий Юхно, Александр Тауснев, Александр Журавель
ACP_PDF 2_file_document Наші автори
ACP_PDF 2_file_document Інформація для авторів