Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. Вип. 6. 96 с.

Титулка

Зміст

ACP_PDF 2_file_document Динаміка фізичної працездатності молодших школярів та її тижневі особливості в осінній період року Гаврилюк А. П.
ACP_PDF 2_file_document Обучение технике рукопашного боя на основе использования возможностей информационно-методической программы “Правозащитник” Данильченко В. А., Хлевна Ю. Л.
ACP_PDF 2_file_document Сучасні інформаційні технології, які використовують в процесі підготовки фахівців із фізичного виховання та спорту Кашуба В. О., Юхно Ю. А., Хмельницька І. В.
ACP_PDF 2_file_document Походження гри Мудрик С. Б.
ACP_PDF 2_file_document Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі Сірик І. В., Деделюк Н. А.
ACP_PDF 2_file_document Ефективність програми фізичної реабілітації жінок, хворих на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки Долгієр Є. В.
ACP_PDF 2_file_document Аналіз розповсюдженості клініко-морфологічних ознак диспластичних змін у дітей 4-7 років Дяченко Ю. Л.
ACP_PDF 2_file_document Розробка оздоровчо-рекреаційної програми для старшокласників Ковальова Н. В.
ACP_PDF 2_file_document Динамика восстановления функции мышц туловища у пациентов после оперативного лечения геморрагического инсульта Куфтан Мохаммад Назми Куфтан
ACP_PDF 2_file_document Запобігання травмам опорно-рухового апарату на заняттях із фізичного виховання студентів Мельник Т. Ф., Жигун К. Ф.
ACP_PDF 2_file_document Вплив оздоровчих занять степ-аеробіки на студенток Волинського національного університету імені Лесі Українки Петрович В. В., Валькевич О. В.
ACP_PDF 2_file_document Обґрунтування спрямованості тренувального процесу на розвиток витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивному танці Соронович І. М.
ACP_PDF 2_file_document Оцінка пролонгованого впливу дозованих фізичних навантажень на діяльність кардіоваскулярної системи в студентів-гіпотоніків Федонюк Н. Р.
ACP_PDF 2_file_document Экономические аспекты деятельности Международного олимпийского комитета, организации и проведения Олимпийских игр, развития олимпийского спорта и его коммерциализации в зависимости от взглядов президентов МОК на эти проблемы Бубка С. Н.
ACP_PDF 2_file_document Спільна робота ректорату, студентського спортивного клубу «Гарт» та викладачів університету в підготовці спортсменів високої кваліфікації Войнаровський А. М.
ACP_PDF 2_file_document Заболевания сердечно-сосудистой системы у спортсменов Зиневич Я. В., Левон М. М., Шматова Е. А.
ACP_PDF 2_file_document Підготовка туристів-лижників в умовах короткочасної зими Михалевський В. М., Будкевич Г. Б.
ACP_PDF 2_file_document До питання підвищення якості навчального процесу підготовки фахівців із фізичного виховання та спорту із застосуванням інформаційних технологій Денисова Л. В., Харченко Л. А.
ACP_PDF 2_file_document Готовність студентів І курсу до опанування гімнастичних навичок Ковальчук Н. М., Санюк В. І., Козловський О. І.
ACP_PDF 2_file_document Уявлення студентів-першокурсників про пріоритетні ціннісні орієнтації вчителя фізичної культури Кричфалушій М. В., Соляник Ю. М.