Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 10. – 114 с.

Титулка + зміст

ACP_PDF 2_file_document Вітчизняні традиції та європейські цінності в тілесному навчанні й фізичному вихованні Михайло Ібрагімов, Дмитрій Петрович
ACP_PDF 2_file_document Історичний аналіз походження та суть східної гімнастики Алла Альошина, Анна Гаврилюк
ACP_PDF 2_file_document Роль представлений, знаний и учебного опыта студентов в определении направлений гуманизации вузовского «физического воспитания» Сергей Белых
ACP_PDF 2_file_document Аналіз динаміки рівня розвитку координаційних здібностей студенток вищих педагогічних навчальних закладів Олександр Колумбет
ACP_PDF 2_file_document Проблемне поле позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів ВНЗ Володимир Стадник
ACP_PDF 2_file_document К вопросу использования мультимедийных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодëжи Виталий Кашуба, Оксана Мартынюк, Николай Колос
ACP_PDF 2_file_document Технология контроля состояния пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания Виталий Кашуба, Валентин Голуб, Наталия Носова
ACP_PDF 2_file_document Корекція фізичного стану студенток факультету початкової освіти в процесі фізичного виховання Ірина Панасюк
ACP_PDF 2_file_document Wpływ zajęć sportowo-rekreacyjnych na budowę somatyczną i sprawność fizyczną funkcjonariuszy policji Justyna Lenik, Stanisław Cieszkowski, Bogdan Mytskan
ACP_PDF 2_file_document Особливості фізичної активності чоловіків зрілого віку Олесь Пришва
ACP_PDF 2_file_document Класичний масаж у поєднанні з точковим та лінійним древньосхідним В’ячеслав Сергеєв, Анатолій Тучак, Венера Кренделєва
ACP_PDF 2_file_document Вплив комплексної фізичної реабілітації на психоемоційний стан жінок із ревматоїдним артритом Ганна Тумілович, Каріна Коваленко
ACP_PDF 2_file_document Особливості периферичної гемодинаміки в підлітків сільської місцевості Оксана Усова
ACP_PDF 2_file_document Використання засобів реабілітації у відновлюючому лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію Тетяна Цюпак, Оксана Дрозд
ACP_PDF 2_file_document Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов вольного стиля Валерий Бойко, Валерий Андрейцев, Юлай Тупеев
ACP_PDF 2_file_document Дослідження основних форм агресії та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях спортсменів-танцюристів Надія Височина, Олена Спесивих
ACP_PDF 2_file_document Вплив мотивації на показники фізичної підготовленості юних плавців Олег Грецький, Богдан Мицкан
ACP_PDF 2_file_document Обґрунтування опитування спортсменів із проблематики теоретичної підготовки Мар’ян Пітин
ACP_PDF 2_file_document Технологія профілактики порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів Сергій Строганов
ACP_PDF 2_file_document Особливості розвитку стрибучості в учнів груп попередньої базової підготовки з легкої атлетики Роман Черкашин
ACP_PDF 2_file_document Наші автори
ACP_PDF 2_file_document Інформація для авторів