Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013.  Вип. 9. – 148 с.

Титулка

Зміст

ACP_PDF 2_file_document Теоретико-практические аспекты использования оптико-электронных систем регистрации движений при биомеханическом анализе спортивной техники Виталий Кашуба, Юрий Литвиненко, Юрий Юхно, Владислав Зарудный, Светлана Беленко
ACP_PDF 2_file_document Етапи розвитку туризму як соціально-економічного й культурно-освітнього явища Андрій Шевчук
ACP_PDF 2_file_document Особливості експериментальної методики занять аквафітнесом зі студентами спеціальної медичної групи Ірина Головійчук
ACP_PDF 2_file_document Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів фізичного виховання до професійної діяльності Володимир Добринський, Жанна Мудрик
ACP_PDF 2_file_document Аналіз динаміки рівня розвитку професійних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів Олександр Колумбет
ACP_PDF 2_file_document Обоснование специфики педагогических технологий обучения студентов университетов основам физической культуры Сергей Белых, Александр Кучерявый
ACP_PDF 2_file_document Проблеми освіти та реабілітації осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах Микола Білера
ACP_PDF 2_file_document Тай-бо як одна з нетрадиційних форм організації занять фізичними вправами серед студентів ІФКЗ Вікторія Петрович
ACP_PDF 2_file_document К вопросу повышения эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки Юлай Тупеев
ACP_PDF 2_file_document Анализ оздоровительных технологий, используемых в процессе физического воспитания женщин первого зрелого возраста Юрий Фурман
ACP_PDF 2_file_document Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания Сергей Футорный, Мария Караватская
ACP_PDF 2_file_document Die Nutzung von modernen heilenden und gesundheitsst ärkenden Maßnahmen bei den Kindern im Vorschulalter Olena Androshchuk
ACP_PDF 2_file_document Особливості організації рухового режиму дошкільнят засобами народної фізичної культури Анатолій Вольчинський, Ярослав Смаль
ACP_PDF 2_file_document Дозування фізичних навантажень у процесі самостійних занять фізичними вправами Володимир Захожий
ACP_PDF 2_file_document Оздоровча спрямованість засобів атлетичної гімнастики для юнаків старшого шкільного віку Сергій Ніколаєв, Василь Войтович
ACP_PDF 2_file_document Оцінка показників фізичного розвитку дітей 6–7-річного віку, які займаються плаванням Іванна Пілярська
ACP_PDF 2_file_document Мета, завдання й загальні положення програми з фізичної підготовки військовослужбовців Військово-Морських сил України Віталій Попадьїн
ACP_PDF 2_file_document Роль засобів фізичної реабілітації в передопераційній підготовці хворих із грижами передньої черевної стінки Алла Альошина
ACP_PDF 2_file_document Использование коррекционных программ в процессе физического воспитания студенток при нарушениях пространственной организации тела Оксана Мартынюк
ACP_PDF 2_file_document Морфофункциональные особенности детей младшего школьного возраста со сниженным слухом Анна Сторожик
ACP_PDF 2_file_document Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні Марія Гордєєва
ACP_PDF 2_file_document Анализ заболеваемости спортсменов на современном этапе развития спорта высших достижений Светлана Люгайло
ACP_PDF 2_file_document Особливості змін показників активності гуморальних реакцій імунітету в спортсменів залежно від рівня фізичного навантаження Павло Назар, Олена Шевченко, Марія Левон, Оксана Осадча
ACP_PDF 2_file_document Теоретична підготовка в системі багаторічного спортивного вдосконалення важкоатлетів Мар’ян Пітин
ACP_PDF 2_file_document Формування набору авторських тестів для оцінки спеціальної витривалості юних футболістів Тетяна Суворова, Антон Лисенко
ACP_PDF 2_file_document Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації Роман Черкашин
ACP_PDF 2_file_document Анализ соревновательной деятельности юных борцов вольного стиля Владимир Яременко, Валерий Бойко
ACP_PDF 2_file_document Наші автори
ACP_PDF 2_file_document Інформація для авторів