Давидов Володимир Юрійович

Завідувач кафедри фізичної культури і спорту Поліського державного університету (із 2014 р.). Доктор біологічних наук (2003 р.).

Закінчив Волгоградський державний інститут фізичної культури(1975 р.). З 1976 по 1981 рік працював старшим викладачем кафедри плавання цього інституту. З 1981 по 1985 рік аспірант Всеросійського науково-дослідного інституту фізичної культури. З 1985 по 1990 – старший викладач кафедри плавання Воронежського державного інституту фізичної культури.

З 1984 по 1985 рік був членом комплексної наукової групи збірної команди СРСР по академічній греблі, а з 1986 по 1990 рік членом комплексної наукової групи збірної команди СРСР по греблі на байдарках і каное. З 1990 по 1998 рік працював на посаді завідувача проблемною науково-дослідною лабораторією плавання – єдиною в СРСР.

У 1991 р. в Київському державному інституті фізичної культури захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. В 1993 році Давидову Володимиру Юрійовичу присвоєно вчене звання “старший науковий співробітник” по спеціальності “Теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування і оздоровчої фізичної культури”. У 2003 р. в Московському державному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

З 1999 по 2004 рік – доцент, кафедри теорії і методики фізичного виховання Волгоградської державної академії фізичної культури. В 2005 році присвоєно вчене звання професора кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Давидов Володимир Юрійович є автором більш ніж 370 наукових публікацій, з них більше 130 монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації в галузі спорту вищих досягнень і оздоровчої фізичної культури.

Під керівництвом Володимира Юрійовича розроблена комплексна програма по моніторингу стану здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей, підлітків та молоді у Волгоградській області.

Давидов В. Ю. нагороджений знаком “Відмінник фізичної культури та спорту”. Був членом докторської дисертаційної ради при Волгоградській державній академії фізичної культури. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Працював в Польші в Академії фізичної культури Йзефа Пілсудського в Варшаві (2006–2009). Проводив наукові дослідження школярів в Лівані (2008–2009)

З 2013 року в науковому плані працює з національною командою Білорусі по греблі на байдарках і каное

З 2014 року працює в Поліському державному університеті на посаді завідувача кафедри фізичної культури і спорту.

Основні наукові праці:

  1.  Давыдов В. Ю. Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим : учеб. пособ. / Давыдов В. Ю.  – Москва : Советский спорт, 2007. – 100 с.
  2.  Давыдов В. Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры. / Давыдов В. Ю.  – Москва : Советский спорт, 2007. – 140 с.
  3.  Давыдов В. Ю. Игры и развлечения на воде / Давыдов В. Ю.  – Сочи : РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2012. – 100 с.
  4.  Давыдов В. Ю. Технология подготовки выпускной квалификационной работы / Давыдов В. Ю., Шамардин А. И. – Волгоград : ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2012. – 262 с.
  5.  Давыдов В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты) : монография / В. Ю. Давыдов, В. Б. Авдиенко – Москва : Советский спорт, 2014. – 383 с.