Круцевич Тетяна Юріївна

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровчої фізичної культури та рекреації Національного університету фізичного виховання і спорту України. Кандидат педагогічних наук (1974 р.), доктор наук з фізичного виховання і спорту (2001 р.), професор (2001 р.). Відмінник освіти України (2000 р.).

Закінчила Київський державний інститут фізичної культури (1968 р.).

Викладач (1973–1975 рр.), старший викладач (1976–1984), доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання (1985–1998), завідувач кафедри (із 1999 р.), проректор з наукової роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України (2001–2004).

Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2005 р.).

Наукові дослідження присвячені проблемам застосування тренувальних навантажень у заняттях із підлітками, а також розробці теорії й методики фізичного виховання. Під керівництвом Т. Ю. Круцевич захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук15 аспірантів і здобувачів.

Автор більше 150 наукових праць.

Член редколегій наукових журналів  ”Спортивна медицина”, “Теорія і методика фізичного виховання і спорту”.

Основні наукові праці:

  1.  Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания : учеб. пособие для студ. вузов физ. воспитания и спорта / Круцевич Т. Ю. – Киев : [ б. и.] 1999. – 232 с.
  2.  Теория и методика физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта : в 2 т. Т. 1. Общие основы теории и методики физического воспитания / ред. : Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская лит., 2003. – 424 с.
  3.  Теория и методика физического воспитания : учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта : в 2 т. Т. 2. Методика физического воспитания различных групп населения / ред. : Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская  лит., 2003. – 392 с.
  4.  Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту: у 2-х т. Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / ред.: Т.Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська л-ра, 2008. – 391 с.
  5.  Теорія і методика фізичного виховання : підруч. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту : у 2-х т. Т. 2. Методика фізичного виховання різних груп населення / ред. : Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська л-ра, 2008. – 367 с.