Куц Олександр Сергійович

Завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Вінницького державного педагогічного інституту імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук (1997 р.), професор (1995 р.). Закінчив у 1957 р. із відзнакою, у 1961 р. – факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту з відзнакою, отримав кваліфікацію вчителя середньої школи з фізичного виховання та анатомії та фізіології людини. За комсомольською путівкою працював у Казахстані в Павлодарському педагогічному інституті завідувачем кафедри фізичного виховання, заступником декана хіміко-біологічного факультету, у 1966–1978 pp. – деканом факультету фізичного виховання.

Із 1978 p. у Вінницькому державному педінституті обіймав посади завідувача кафедри фізичного виховання, теорії і методики фізичного виховання, спортивних ігор, у 1982–1996 pp. – декана факультету фізичного виховання.

Захистив кандидатську (1978 р.) та докторську (1997 р.) дисертації. Із 1995 р. має звання професора.

Із 2000 р. працював провідним науковим співробітником у науково-методичному центрі та професором кафедри теорії і методики фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури, очолював спеціалізовану вчену раду К 35.829.01 при Львівському державному університеті фізичної культури до 2008 р.

Підготував понад 40 кандидатів наук із напрямів фізичного виховання олімпійського та професійного спорту, фізичної реабілітації.

Із 1996 р. – головний редактор наукового збірника “Фізична культура, спорт та здоров’я нації”. О. С. Куц є членом редакційних колегій фахових видань ВАК України “Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я у сучасному суспільстві” (м. Луцьк), “Молода спортивна наука України” (м. Львів), науково-методичного журналу “Теорія та методика фізичного виховання” (м. Харків), наукового збірника “Актуальні проблеми юнацького спорту” (м. Херсон).

Відмінник народної освіти Казахстану та України. Нагороджений медалями “За доблестный труд” и “За освоение целинных земель”.

Основні наукові праці:

  1. Білянський О. Ю. Методика фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту : метод. посіб. / О. Ю. Білянський, О. С. Куц ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Дрогобич : Вид. фірма “Відродження”, 2007. – 138 с.
  2.  Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. для учителів фіз. культури / ред.: О.С. Куц; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л. : НВФ “Укр. Технології”, 2003. – 247 с.
  3.  Основи швидкісно-силової підготовки юних семиборок на етапах багаторічного тренування / І. О. Асаулюк, О. С. Куц ; Укр. акад. наук нац. прогресу, Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л. : [б. в.],  2001. – 66 с.
  4.  Романенко В.В. Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів : навч. посіб. для викл. фіз. вих. вищ. закл. освіти / В. В.  Романенко, О. С. Куц ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.],   2003. – 132 с.
  5.  Демчук С. П. Соціальна інтеграція та реабілітація неповносправних школярів із церебральним паралічем засобами фізичного виховання : навч. посіб. / С. П. Демчук, О. С. Куц; Укр. акад. наук нац. прогресу, Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л. : НВФ “Укр. Технології”, 2003. — 147 с.