Лях Юрій Єремійович

Завідувач кафедри фізичної реабілітації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з листопада 2014р. Професор, доктор біологічних наук. Закінчив в 1970 році Донецький державний університет зі спеціальності «біофізика», а в 1975 році аспірантуру по кафедрі нормальної фізіології Донецького медичного інституту ім. М.Горького. Після закінчення навчання з 1970 по 1972 рік працював у Донецькому науково-дослідному вугільному інституті в лабораторії фізіології праці шахтарів молодшим науковим співробітником, а з серпня 1972 року і до листопада 2014р.  на різних посадах в Донецькому національному медичному університеті. В 1975 році захистив у Донецькому медичному інституті кандидатську дисертацию “Радіопульсометрична характеристика виробничої діяльності шахтарів з ціллю її фізіологічної оптимізації ”, а у 1980 році ВАК СРСР присвоїв вчене звання  “старший науковий співробітник» зі спеціальності “фізіологія людини і тварин ”. З 1981 року працював доцентом кафедри медичної і біологічної фізики Донецького медичного університету ім. М. Горького, а у 1986 році йому присвоєно вчене звання «доцент». В 1991 році обраний завідувачем кафедри, а у 1996 році захистив докторську дисертацию “Аналіз та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності” у спецраді Київського університету ім. Тараса Шевченка зі спеціальності фізіологія людини і тварин. В 1997 році присвоєно учене звання «професор».

Активно займається науковою роботою та впроваджує в практику виконання  наукових досліджень біостатистики та доказової медицини.      Ю.Є. Лях є членом 2-х спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та 4-х апробаційних семінарів, членом редакційних рад 3-х провідних наукових журналів.  Ю.Є.Ляхом підготовлено 9 кандидатів та 2 доктори наук. Він є автором більш ніж 450 наукових праць, в тому числі 7 монографій, 6 інформаційно-методичних документів. Біля 90 публікацій виконано за останні 5 років, в тому числі, 2 нововведення, 14 патентів.

Питання педагогіки висвітлені в 14 роботах,  в тому числі 4-х підручниках із грифом МОЗ України та 3 навчальних посібників. Співавтор підручника на англійській мові з медичної інформатики (2012 рік). Входив в склад розробників 4 типових навчальних програм, затверджених МОЗ України.

Основні напрямки наукових досліджень: аналіз та прогноз функціональних станів, математичні моделі біологічних процесів та сигналів, нейромережеве моделювання, доказова реабілітологія та медицина.

Основні наукові праці:

 1. Лях Ю. Є. Аналіз регуляції вертикальної пози при стоянні на нерухомій платформі / Лях Ю. Є., Вихованець Ю. Г., Гур’янов В. Г., Черняк А. М. // Нейронауки: Теоретичні та клінічні аспекти. – 2010. – Т. 6. – № 1. – С. 96–100.
 2. Лях Ю. Е. Оценка воздействия экстремально низких температур на организм пациентов в процессе проведения общей воздушной криотерапии / Лях Ю. Е., Панченко О. А., Тетюра С. М., Антонова В. О.  // Университетская клиника. – 2009. – Т. 5. – № 1–2. – С. 78–82.
 3. Лях Ю. Е. Анализ стабилограмм у лиц с нарушениями координации движений / Лях Ю. Е., Выхованец Ю. Г., Горшков О. Г., Реброва С. А. // Университетская клиника. – 2009. – Т.5. – № 1–2. – С. 99–102.
 4. Лях Ю. Е. Нейрофизиологический анализ стабилограмм методом Херста / Лях Ю. Е., Горшков О. Г., Гурьянов В. Г., Выхованец Ю. Г.  // Клиническая информатика и Телемедицина. – 2009. – Т.5. – Вып. 5. – С. 1–4.
 5. Лях Ю. Е. Показатели биологического и психологического возраста в диагностике функциональных состояний / Лях Ю. Е., Ластков Д. О., Выхованец Ю. Г., Выхованец Т. А.  // Науковий вісник національного медичного університету ім. О. О. Богомольця . – 2010. – № 27. – С. 175–176.
 6. Лях Ю. Е. Разработка автоматизированной экспертной системы для предварительной скрининговой оценки даннях контактной цифровой термографии / Лях Ю. Е., Думанский Ю. В., Гурьянов В. Г., Приходченко В. В.  // Университетская клиника. – 2011. – № 1. –  Т. 7. – С. 109–112.
 7. Лях Ю. Є. Показники біологічного та психологічного віку в діагностиці функціональних станів людини із різними видами харчового статусу / Лях Ю. Є., Вихованець Ю. Г., Вихованець Т. А., Давидова В. Р. // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. праць. – 2011. – Вип. 27. – С. 450–454.
 8. Lyakh Y. E. Fractal dimensionality analysis of normal and cancerous mammary gland thermograms / Dumansky Y. V., , Gorshkov O. G., Gurianov V. G., Prihodchenko V.V. // Chaos, solitons & Fractals. – 2012. – Vol. 45. – P. 1494–1500.
 9. Lyakh Y. Estimating the number of data clusters via the contrast statistic / Y. Lyakh, V. Gurianov, O. Gorshkov, Y. Vihovanets // J. Biomedical Science and engineering. – 2012. – Vol. 5. – P. 95–99.
 10. Лях Ю. Є. Нейромережевий аналіз показників стабілометрії в діагностиці функціональних станів людини / Лях Ю. Є., Вихованець Ю. Г. // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2011. – Т. 9. – № 2. – С. 155–160.
 11. Лях Ю. Е. Характеристика функционального состояния организма человека при дозированном общем криотерапевтическом воздействии / Ю. Е. Лях, О. А. Панченко, Л. В. Панченко, В. О. Онищенко, С. М. Тетюра //  Материалы V  научно-практической конференции: Реабилитация и абилитация человека, клиническая и информационная проблематика. – Донецк, 2012. – С. 94–100.
 12. Y. Lyakh. Platelet aggregation measurement for assessment of hemostasis failure mechanism in patients wits gastroduodenal ulcer bleeding / E. Barinov, O. Sulaiva, V. Guryanov, P. Kondratenko, Y. Radenko // Clinical and Experimental Gastroenterology. – 2013. – Vol. 6. – P. 139–148. (IF 1.06)
 13. Лях Ю. Є. Математичне моделювання для задач класифікації в біомедицині / Ю. Є Лях, В. Г. Гур’янов // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2012. – Т. 10. – № 2. – С. 69–76.
 14. Лях Ю. Є. Оцінка варіабельності показника Херста при аналізі стабілограм / Ю. Є Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гур’янов, Ю. Г. Вихованець, С. М. Нікітенко // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2013. – Т. 11. – № 1. – С. 148–152.
 15. Лях Ю. Є. Количественная оценка эффекта воздействия общей экстремальной воздушной криотерапии на организм человека /  Ю. Є. Лях, В. Г. Гурьянов, С. М. Тетюра,  С. М. Радченко // Університетська клініка. – 2012. – Т. 8. – № 1. – С.13–16.
 16. Лях Ю. Є. Стабілометричні критерії в прогнозуванні функціональних станів людини /  Ю. Є Лях, Ю. Г. Вихованець, В. Г. Гур’янов, В. І. Остапенко, А. М. Черняк // Клиническая информатика и телемедицина. – 2012. – Т. 8. – Вып.9. – С. 24–29.
 17. Lyakh Y. Forecasting of Survival Rate in Patients with the Early Stage of Non Small Cell Lung Cancer / O. Kolesnik, Shevchenko A., Gurianov V. // Journal of Cancer Therapy. – 2013. – V. 4. – P. 1472–1477.
 18. Lyakh Y. Usage of Cox-Regression Model for Forecasting of Survival Rate in Patients with the Early Stage of Non-Small Cell Lung Cancer / O. Kolesnik, Shevchenko A., Gurianov V., Alyoshechkin P. // Advances in Lung Cancer. – 2014. – V.3. – P. 26–33.