Збірник наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” прагне до високих стандартів редакційної етики і є членом Всесвітньої асоціації медичних редакторів.

  1. Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторівщодо принципів етики наукових публікацій.
  2. Конфлікти інтересів осіб, які прямо або непрямо стосується публікації статті чи відомостей, що в ній містяться, розвʼязуються згідно з чинним законодавством України у сфері інтелектуальної власності.

Подаючи статтю для публікації, автор (автори) тим самим:

  1. Висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (угода про передачу прав на публікацію).
  2. Погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів щодо принципів етики наукових публікацій.