Смолюк Іван Олександрович

Смолюк Іван Олександрович – декан педагогічного інституту, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (із 2008 р.). Доктор педагогічних наук (2000 р.).

Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю “Фізика і математика”.

Дослідник має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (1988 р.) та вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання Волинського державного університету ім. Лесі Українки (1993 р.). І. О. Смолюку присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та історія педагогіки” (2000 р.) та вчене звання професора кафедри соціальної педагогіки (2002 р.).

Працював старшим лаборантом кафедри фізики Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1973–1975 рр.), учителем фізики середньої школи № 4 у м. Ковель (із 1975 р.), старшим викладачем педагогіки та методики початкового навчання (із 1988 р.), доцентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (із 1991 р.), деканом психолого-педагогічного факультету (згодом – педагогічного) Волинського національного університету імені Лесі Українки (з 1993 р.),

Заступник головного редактора збірника наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”, член редколегії “Молодіжного наукового вісника”, головний редактор серії “Педагогічні науки” “Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.).

Основні наукові праці:

  1.  Педагогічна технологія : підруч. для підготовки бакалаврів / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк ; Акад. пед. наук України : Відділення педагогіки і психології вищої школи – К. : Четверта хвиля, 2003. – 163 с.
  2.  Педагогічна технологія : підруч. для підготовки спец. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк ; АПН України ;  Відділення педагогіки і психології вищої школи. – К. : Четверта хвиля, 2003. – 222 с.
  3.  Смолюк І. О. Педагогічні технології: дослідження соціально-особистісного аспекту / Смолюк І. О. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 293 с.