Томенко Олександр Анатолійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)